ПРО НАС

Ми є громадська організація, що впроваджує в українській економіці кластерну політику та інновації, що підтримують співробітництво на локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях, забезпечуючи синергію між галузями економіки, інвесторами, регуляторами та громадянським суспільством.

Ми забезпечуємо взаємодію учасників кластерної політики у широкому діапазоні компетенцій та досвіду, що охоплюють:

 • Технології корпоративного управління, забезпечуючи ефективність кластерів та їх результативність
 • Сучасні технології економічного розвитку, аналізу, медіації, лідерства та управління
 • Підходи та рішення сталого розвитку, орієнтовані на потрійну ефективність за економічними, соціальними та екологічними показниками
 • Створення, організацію та управління кластерами

ПРО КЛАСТЕРИ

Кластер - це добровільне об'єднання підприємницьких структур конкретної галузі економіки, які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади на чітко визначеній території з метою підвищення конкурентноздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку регіону.

Кластерна політика створюється для підтримки провідних галузей економіки і сфокусована на розвитку малого та середнього бізнесу, через активне впровадження інновацій.

На сьогоднішній день однією з основних переваг кластерного підходу в економічному розвитку країни є збереження частки ринку і виживання самого підприємства в умовах кризи.

ПЕРЕВАГИ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

Зниження виробничих витрат підприємств через реалізацію довгострокових контрактів між:


 • промисловими підприємствами
 • установами фінансово-кредитної сфери
 • організаціями торгівлі
 • науковими та інноваційними організаціями

Забезпечення конкурентних переваг учасників кластера за рахунок:


 • оптимізації якості та ціноутворення продуктів і послуг кластера
 • наявності довгострокової стратегії діяльності учасників кластера
 • стійких і розвинених кластерних зв'язків

Розширення ролі кластера на зовнішніх і внутрішніх ринках шляхом:


 • підвищення експортної спроможності продукції кластерів
 • підвищення іміджу учасників кластера за допомогою спільних маркетингових та рекламних заходів
 • оптимізації бізнес-процесів і зниження витрат шляхом спільного фінансування R&D та заходів з розширення частки ринку

Зміцнення мереж співробітництва за допомогою:


 • мережевих зв'язків з іншими кластерними організаціями в подібному секторі в країні і за кордоном
 • співпраці з навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та центрами розвитку
 • зміцнення публічно-приватного партнерства з органами місцевої влади


МИ ПРОПОНУЄМО

 • Сприяння створенню мереж контактів та партнерської взаємодії, як між зацікавленими сторонами, так і між кластерами, що сприяють спільності розуміння їх цілей та встановленню пріоритетів розвитку
 • Організаційну, експертну підтримку та навчання учасників та регуляторів кластерної політики
 • Розробку спільної стратегії розвитку та діяльності кластера
 • Проведення ринкових дослідженнь та координацію маркетингових заходів кластерів
 • Сприяння співпраці українських кластерів з міжнародними партнерами
 • Коммунікаційну та організаційну підтримку можливостей фінансування кластерних проектів
 • Аналіз сучасного міжнародного досвіду реалізації кластерної політики та його впровадження в Україні
 • Систематизацію знань в галузі кластерного менеджменту, формування вимог до професійного рівня учасників кластерів та їх навчання
 • Проведення тематичних конференцій, круглих столів та іншіх заходів спрямованих на підтримку та розвиток кластерної політики в Україні
 • Організацію та участь у навчальних поїздках для ознайомлення з ініціативами кластера в інших країнах
 • Організацію участі українських кластерів в міжнародних виставках та конференціях
 • Експертизу кластерних проектів, заходів та ініціатив

КОМАНДА

Валерій Омельчук

Президент.
Стратегічний менеджмент у формуванні та управлінні територіально-галузевими кластерами, комплексному економічному розвитку територій України. Взаємодія з органами влади. Забезпечення виконання рішень загальних зборів правління, а також керівництво поточною діяльністю.

Михайло Крикунов

Голова правління.
Питання стратегічного розвитку, розробка та впровадження стратегій та маркетингу, застосування інструментів стратегічного планування, управління репутацією, економічнй розвиток міст і територій.

Тарас Копитько

Віце-президент.
Розробка стратегій та управління кластерними проектами, оцінка конкурентноспроможності бізнеса та регіонів, розробка та впровадження інновацій.

Валерій Мірочник

Віце-президент з маркетингу.
Маркетинговий аналіз у формуванні територіально- галузевих кластерів, сталий місцевий економічний розвиток
та розвиток МСП, маркетинг територій, формування та розвиток туристичних кластерів. Міжнародне співробітництво, зв’язки з громадськістю, організація заходів.

Дмитро Шестаков

Віце-президент з стратегії та аналізу.
Стратегічний аналіз та моделювання сценаріїв формування та розвитку територіально-галузевих кластерів, їх впровадження та координування. Міжнародне співробітництво:
аналітична підтримка та відносини з інвесторами.

Максим Дацюк

Віце-президент з юридичних питань.
Консультації з міжнародного, європейського, цивільного, адміністративного, корпоративного, господарського та публічного права, міжнародне співробітництво, зв'язки з органами влади.КОНТАКТИ

Офіс: +38044 287 7773
Моб: +38067 467 4237
e-mail: info@clust-ua.org

03150, Україна, м.Київ,
вул. В.Васильківська 56